Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szociális Segítő Központ

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése; valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben megfogalmazott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások nyújtása.

Az Intézmény működését Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a szociális ellátásokról” szóló 6/2012. (IV.27.) számú, „a gyermekvédelmi ellátásokról” szóló 6/2005. (IX. 16.) számú, valamint „a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól” szóló 7/2012. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete írja elő.

Az intézmény megnevezése:

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT

Az intézmény székhelye:

8454 Nyirád, Sallai utca 1/A.

Az intézmény elérhetőségei:

Tel.:   70/338-5701e-mail:     nyiradono@gmail.com

Az intézmény alapítója:

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Képviseli:

Nyirád Község Önkormányzatának Polgármestere

Ellátási területe:

Nyirád község közigazgatási területe

Tevékenysége:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátás biztosítása

Intézményvezető:

Molnárné Farkas Rita

   

Étkeztetés:
A szociálisan rászorult személyek a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás:
A saját otthonukban élő, felnőtt, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére történő segítségnyújtás az önálló életvitelüknek fenntartása érdekében, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően a meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével.

Idősek Klubja:
Elsősorban a saját otthonukban élő, – 18. életévüket betöltött – egészségi állapotuk és időskoruk miatt szociális vagy és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok fenntartására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Családsegítés:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylők számára az e helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Célja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.

 
 Archívum

Naptár
<< Október / 2020 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 72262
30 nap: 699
24 óra: 26